Koronavírus a realitní makléri

Ako ovplyvňuje koronavírus prácu realitného makléra?


koronavirus-realitni-makleri
Koronavírus a realitní makléri

Ako ponúkať nehnuteľnosti online = bezpečne?

 • Využite videoobhliadku a zvýšte kvalitu obsahu inzerátu
  Video obhliadka s kvalitným obsahom, profesionálne fotografie a 3D virtuálna prehliadka znížia počet „osobných“ obhliadok“. Poskytnite klientom maximum informácii v texte inzerátu spojené s dokonalým pôdorysom.
 • „LIVE“ obhliadka nehnuteľnosti
  Prezentujte nehnuteľnosti prostredníctvom „live streamu“, vďaka čomu sa nemusíte s klientom v prvej fáze ani stretnúť.
 • Sociálne siete ako marketingový nástroj
  Prezentujte nehnuteľnosti na sociálnych sieťach formou videí, fotografií, článkov.

Môžu realitní makléri uskutočňovať obhliadky?

Áno. Úrad verejného zdravotníctva opatrením zo dňa 15.3.2020 nijako nezakázal výkon podnikateľskej činnosti, ale len prikázal zatvoriť prevádzky, nakoľko v nich dochádzalo k zhromažďovaniu osôb, čo predstavovalo zdravotné riziko, ktoré je potrebné obmedziť. Na základe tohto faktu je podstatné povedať, že obhliadky nehnuteľností je potrebné robiť len v nevyhnutných situáciách a pri dodržaní najvyšších hygienických opatrení (využitie rúška, rukavíc atď. ).

Ako riešiť osobné obhliadky nehnuteľností bezpečne?

 • pokiaľ je možné, zrušte osobné obhliadky (najlepšie do polovice apríla 2020) resp. obmedzte ich počet
 • riadne si preverte, či potenciálny klient reálne prejavuje záujem o danú nehnuteľnosť (položte mu otázky, ktoré by ste obvykle použili až pri osobbnej obhliadke
 • osobnú obhliadku vykonávajte len s potenciálnym klientom, eliminujte stretnutie väčšieho počtu osôb v nehnuteľnosti
 • nevykonávajte obhliadky, pokiaľ ste chorý Vy, alebo ak sa klient vrátil zo zahraničia / dovolenky (vopred sa na to opýtajte)
 • eliminujte telesný kontak (podávanie ruky, atď. …)
 • vírus SARS-CoV-2 sa prenáša dotykom rúk a preto zaraďte do svojej výbavy antibakteriálny gél
 • pred obhliadkou, počas nej a zároveň po nej Vám odporúčame vetrať ponúkanú nehnuteľnosť
 • buďte pripravený, že klient môže v aktuálnom období odmietnuť vykonať obhliadku nehnuteľnosti
 • oboznámte klientov s týmito postupmi ideálne písomnou formou či už mailom alebo prostredníctvom sms

Môžem nevykonať obhliadku kvôli obave z koronavírusu?

Áno, máte na to právo. Pokiaľ máte dôvodnú obavu o svoje zdravie, alebo by Vaším konaním mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia iných, ste povinný danú obhliadku nevykonať. § 415 občianskeho zákonníka hovorí, že „každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí“.

Mám právo naberať nové nehnuteľnosti do svojej ponuky?

Áno máte, tak ako sme písali skôr. Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením zo dňa 15. 3. 2020 nezakázal výkon podnikateľskej činnosti. Na základe toho môžete naberať nové nehnuteľnosti do svojej ponuky. Prevádzky realitných kancelárii však musia ostať zatvorené.

Ste povinný absolvovať obchodné stretnutie / rokovanie s klientom, pokiaľ máte obavu z koronavírusu?

Nie, jednoznačne nie ste povinný. V rámci zachovania Vašej profesionality svoju neúčasť vždy s dostatočným predstihom oznámte.

Máte právo pred osobnou obhliadkou požadovať od klientov informáciu ohľadne ich rizikovosti kvôli koronavírusu? Pohľad GDPR? Smiem vyžadovať potvrdenie v zázname o obhliadke?

Pre potrebu ochrany vlastného zdravia je možné informovať sa o zdravotnom stave všetkých osôb, s ktorými sa stretnete. Avšak na podnikateľský účel, t.j. na výkon povolania realitného makléra nie je v zmysle nariadenia GDPR povolené spracovávať informácie o zdravotnom stave klienta.

Dôrazne odporúčame informovať klientov (predávajúcich a potenciálnych kupujúcich), že pokiaľ sa vrátili zo zahraničia, pociťujú alebo majú respiračné ochorenie, zvýšenú teplotu, aby obhliadku či iné stretnutie radšej zrušili.