Notárska úschova

Notárska úschova

Notárska úschova sa považuje za jeden z najviac bezpečných spôsobov úhrady kúpnej ceny.  Upravuje ju  zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti – § 70 a nasledujúce zákona. Notár je považovaný za neutrálnu osobu, ktorá zabezpečí „uschovanie“ finanačných prostriedkov do doby splnenia vopred dohodnutých podmienok ich uvoľnenia.

Bezpečná úhrada kúpnej ceny za nehnuteľnosť

notarska uschova

Prečo je notárska úschova jeden z najviac bezpečných spôsobov úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť? V prvom rade je podstatné povedať, že na finančné prostriedky uschované u notára nemôže siahnuť exekútor. To je podstatný rozdiel medzi zriadením vinkulácie v banke.

Cena notárskej úschovy

Cenu notárskej úschovy rieši Vyhláška č. 31/1993 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov.

Peňažná úschova vo výške: Notárska odmena:
nepresahujúcu sumu 3 319, 39 eura23,24 €
nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane49,79 €
nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane99,58 €
nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane165,97 €
nad 331 939, 19 eura331,94 €
notar uschova


Väčšina notárov sú platcami DPH, je teda potrebné k notárskej odmene pripočítať DPH. Notárska úschova nie je najlacnejší spôsob úhrady kúpnej ceny. Rozhodne je spôsobom veľmi bezpečným.

Kontakt na notára

Kontakt na notára – notársky úrad nájdete na stránke www.notar.sk. V prípade, že potrebujete zriadiť notársku úschovu, dohodnite si termín u notára minimálne 2-3 dni vopred.

Váš realitný maklér Mgr.Michal Janči, RSc.