Novinky na katastri v platnosti od 1. októbra 2018

Novinky na katastri. Október 2018 prinesie veľa zmien na katastri, ktoré však budú prínosom nie len pre občanov, ale aj pre realitné kancelárie a realitných maklérov.

  1. Evidencia cien nehnuteľností

Do novelizácie katastrálneho zákona kataster evidoval len ceny lesných a poľnohospodárskych pozemok. Od 1.10.2018 bude kataster evidovať ceny všetkých nehnuteľností. Vďaka tomuto kroku budú mať inštitúcie ako napríklad Štatistický úrad alebo Národná banka relevantné informácie o vývoji cien nehnuteľností, čo pomôže spresniť ich často skreslené výsledky výskumov.

  1. Strážca listu vlastníctva nehnuteľnosti

Realitný obchodníci ktorí sú členmi Realitnej únie SR túto pomôcku už dobre poznajú. Od októbra bude mať každý možnosť sledovať list vlastnícka elektronickou formou. Softvér Vás automaticky upozorní v prípade akejkoľvek zmeny na LV. Táto služba bude žiaľ spoplatnená.

  1. Výmaz záložného práva do 5 dní

Veľký pokrok chystá kataster pri lehote na výmaz záložného práva. Do novelizácie bolo potrebné čakať 60 dní. Po novom sľubuje kataster uskutočniť výmaz záložného práva do 5 dní.

  1. Súpis nehnuteľností jedného vlastníka

Táto novinka umožňuje za poplatok požiadať kataster o súpis všetkých nehnuteľností, ktoré vlastníte  a to na celom území Slovenskej republiky. Tento dokument sa bude poskytovať elektronicky a len vlastníkovi nehnuteľností.

  1. Návrh na vklad do katastra po novom

Od októbra nebude stačiť jednoduchý návrh na vklad pre potrebu začatia katastrálneho konania. Kataster bude vyžadovať, aby návrh obsahoval všetky právne úkony, ktoré zmluva obsahuje (napr. Kúpna zmluva, súčasťou ktorej je aj vecné bremeno – právo dožitia).

  1. Oprava zmlúv už len formou dodatku

Do októbra bolo možné opraviť chybu v zmluve formou opravnej doložky za účasti pracovníka katastra, ktorý mal vklad pridelený. Jednoducho sa zmluvné strany dohodli na oprave, ktorú vyznačili priamo do zmluvy. Po novom bude možné opraviť chyby už len formou dodatku k zmluve.

  1. Nehľadajte geometrický plán

Pokiaľ bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrom, nemáte už viac povinnosť podávať ho ako prílohu pri vklade. Bude postačovať ak uvediete číslo overenia v návrhu na vklad.

realitný maklér Bratislava

Štítky: