GDPR a realitné kancelárie

General Data Protection (GDPR)

Je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré bolo zverejnené v roku 2016. Vzťahuje sa na ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

Toto nariadenie vstúpi do platnosti 25.mája 2018 a platí pre všetky firmy a organizácie vrátane realitných kancelárii.
Sprostredkovatelia realitnej činnosti musia vedieť preukázať platný súhlas s použitím osobných údajov.  Každá osoba bude mať Právo na prístup k údajom. To znamená, že Vám musí byť poskytnutá informácia, či sa o Vás v danej spoločnosti nejaké údaje spracúvajú. Právo na zabudnutie Vám umožní požadovať vymazanie údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali. Alebo bol súhlas so spracovaním odvolaný a neexistuje iný základ na spracúvanie. Nové nariadenie ukladá aj Oznamovaciu povinnosť, čo v praxi znamená, že spracovateľ je povinný každé ohrozenie zabezpečenia osobných údajov ohlásiť najneskôr do 72 hodín, odkedy sa o tom dozvedel.

Naša spoločnosť – realitná kancelária Delta Property vníma tento krok Európskej únie ako veľmi pozitívny. Je pravda, že sa nám rapídne zvýši objem administratívy, ale ochrana našich klientov je na prvom mieste. V spolupráci s našou advokátskou kanceláriou a Realitnou úniou Slovenskej republiky sa dôsledne pripravujeme na zmenu, ktorá nastane. Pokiaľ by ste sa chceli o tejto téme dozvedieť viac, radi Vás privítame na niektorej z našich pobočiek.